فومیزه PVC

ورق فومیزه چیست؟

ورق فومیزه چیست؟

 ورق فومیزه  ورق فومیزهترکیب بیش از ۲۰ نوع مواد پلیمری در فرایند تولید با جدیدترین تجهیزات روز دنیا باعث شد تا ورق هایی تولید گردد که باعث بهبود هرچه بیشتر شرایط بهداشتی و استفاده راحت تر در صنعت و زندگی ...